Görme

Görme, göz veya benzeri bir organ aracılığıyla varlıkların renklerini ve şekillerini ayırt etmeyi sağlayan fizyolojik süreç. Canlıların ışık uyarılarına verdiği biyolojik tepkiye fotoresepsiyon denir. Fotoresepsiyon, görme organındaki ışığa duyarlı fotoreseptör denen alıcıların ışığı farketmesi ile başlayan mekanizmadır. Dünyadaki milyonlarca canlı türünün görme kabiliyetleri birbirlerinden farklılıklar arzeder. Örneğin yassı solucan sadece ışık kaynağının yönünü yaklaşık olarak tespit etmeye yarayan birkaç fotoreseptöre sahiptir. İnsan gözü ise, sahip olduğu 100 milyon civarı fotoreseptör ile, 1 dakikalık açı (1 derecenin 1/60’ı) hassasiyetinde yön analizi yapabilir ve çözünürlüğü yassı solucandan 4.000 kat daha yüksektir. 

Cevap: Rüyet

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts