Heykel

Heykel (Sculpture), demir, çamur, mermer, taş gibi maddelerden herhangi bir hayvan, insan, eşyanın ve soyut çalışmaların üç boyutlu olarak yapılan şekline verilen isimdir. Heykel sanatı ise heykeltıraşın heykeli düşünceleri ile yoğurup nesnel bir objeye şekil verme sanatıdır. Heykeller geçmişten günümüze genellikle taş, mermer, demir, alçı, çamur, tunç, ağaç gibi birçok maddeden yapılmaktadır. Heykel nedir sorusunun cevabı; yüzyıllar önce ortaya çıkmış olmakla birlikte  çeşitli maddelere şekil vererek estetik görüntü oluşturarak, duygu ve düşünceleri ifade etmektedir. Sanatı icraa eden heykeltıraş, düşüncelerini bilgi ve birikimlerini ekleyerek yorumlaması sonucunda heykel eserlerini ortaya çıkartmaktadır. 

Cevap: Yontu

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts