Derebeylikle ilgili

Ortaçağ Avrupası’nın bilinen sistemi olan Feodal Sistem, bir diğer adı Feodalizm ve Derebeylik sistemidir. Toplumsal ve siyasi birliklerin meydana gelmesi ile beraber oluşturduğu bilimsel isme Feodalizm denmektedir. Kısacası ve anlaşılır tanımı ise zengin ve soylu kişilerin köylüler ile karşılıklı güven içerisinde anlaşmalı yaşama sistemine Feodal Sistem denir. Fakat bu yönetim sisteminde zayıf olan kısım ise merkezi yönetimdir. Dışarıya kapalı bir şekilde ticaret yapan Feodal bir devlet, genel olarak büyük devletlerin birlikleri ile oluşmaktadır. Feodalite sistemi kullanan en önemli devlet ise Roma İmparatorluğudur. Sanayi devriminden sonra tamamen ortadan kalkan Feodal Sistem, özellikle Roma İmparatorluğunun yıkılmasına kadar birçok yerde gücünü göstermiş ve Kavimler Göçünden sonra güvenlik sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu sorunları tamamen ortadan kaldırmak adına büyük devletler küçük köyler ile anlaşma yaparak Federalizm yapmış ve bünyesine katarak güvenliği oluşturmuştur. Küçük köyleri bünyesine katarak çeşitli vergi ya da farklı amaçlar ile karşılığını alsa da köylerin güvenliğini ve savunmasını arttırarak Feodalizm bir akım oluşturmuştur. 

Feodal Sistem çıktığından beri Avrupa başta olmak üzere siyasal birçok dayanışmalar bozularak küçük derebeyliklerin yönetimleri meydana gelmiştir. Senyörlerin yönetimi ile 8.yüz yılda Fransa’da başlayıp başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada hüküm sürerek Ortaçağ bitene kadar devam etmiştir. Toprakların ve yerlerin köylülerden alınarak soylulara verilmesinin yanı sıra orada yaşayanlarda çeşitli vergiler alan devletler ile halk arasında eşitlik asla olmamıştır. Bu sistemde herkes çeşitli gruplara ayrılarak sınıflandırılmıştır. Örneğin, Soylular, rahipler, burjuva ve köylüler şeklinde devam etmektedir. Bundan dolayı her hangi bir adalet olmadığından dolayı Feodal Sistemin çöküş sebeplerinden bir tanesi de bu olmuştur diyebiliriz. Roma İmparatorluğunun yaşadığı büyük ekonomi kıtlık yüzünden başlayan Feodalizm, ayrıca Roma’yı yıkan sistem de olmuştur. Geçimini köle ve tarımcıların üzerinden aldığı emeklerle ile beraber yağmaladıkları ganimetler ile geçiren Roma İmparatorluğu, dünyada birçok devletlerin birleşip küçük köyleri de bünyesine katması ile savaşlarına ara vermek zorunda kaldı. Fetihler yaparak daha fazla vergi kaynakları yapan Roma, zaman içerisinde hem yer kaybederek hem de ekonomisi zayıflayarak Feodal bir sistem yapmıştır. Vergi ücretlerini arttırarak başlatan Roma, ilk önce köle ve çiftçileri zor durumda bırakarak kentlerdeki esnafları iflas etme eşiğine kadar getirmiş ve kısa zaman içerisinde merkezi otoriteyi kaybetmiştir. 1453 tarihinin Mayıs ayında ise Roma tamamen yıkılmıştır. Daha sonra Feodal sistem daha büyük bir şekilde tüm dünyaya yayılarak ortaya çıkmıştır. Yüzyıllarca süren Feodal Sistem tüm dünyada birçok devletler tarafından kullanıldıktan sonra Haçlı Seferlerinin başlaması ile zayıflamaya başlamıştır. Derebeylikler zayıflamış ve ordular azalmaya başlayınca Feodalizm git gide zayıfladı. Bunun üzerine bir de barut ile ateşli silahlar icat edilince Feodalizmin sonuna gelinmiştir. İç savaşların yanı sıra halk isyanları, Papa ve Kralların savaşı, sürekli oluşan ordular, tarımsal işlevlerin zayıflaması, kavimler göçü gibi daha birçok sebeplerden dolayı Feodal Sistem giderek zayıflamış ve Sanayi Devrimi başladıktan sonra tamamen ortadan kaldırılmıştır.  

Cevap: Feodal

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts