Hekimler akciğerleri dinlerken duydukları patolojik sesler

Ral akciğer oskültasyonunda genellikle inspiryum sırasında duyulan çıtırtı sesine benzeyen anormal solunum sesleridir. Bronşit, pnömoni ve pulmoner fibrozis gibi akciğer patolojilerinde duyulabilir, ayrıca daha nadir olmak üzere konjestif kalp yetmezliğinde de duyulabilir. 

Cevap: Ral

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts