Devlet demiryollarında pasoya verilen ad

Permi, yapılan ulusal ve uluslararası anlaşmalara bağlı olarak anlaşma yapılan demiryolu idareleri personeline verilen ve %100 indirimli (ücretsiz) yolculuk sağlayan belgedir. Yabancı demiryolu idareleri ile yapılan anlaşmalar gereği, yabancı demiryolu çalışanları TCDD Taşımacılık A.Ş vasıtalarında, anlaşma dâhilince temin edilen permi belgelerini gişelere ibraz ederek, bilet alabilir ve yolculuk edebilirler. Anlaşmalar gereği permiler, taşımalarda karşılık ilkesine uygun olarak TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından fiziki (Kâğıt) veya elektronik ortamda düzenlenir. Permilerin geçerli olacağı tren, mevki türleri anlaşmalarda bir hüküm yoksa TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından belirlenir. Yolcunun talebi halinde bir üst mevkide ücretini ödemek şartıyla yolculuk yapılabilir. TCDD Taşımacılık A.Ş, TCDD ve Bağlı Ortaklıklarında çalışan kamu görevlilerinin kendisi ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları için demiryollarında yılda iki kez ücretsiz yolculuk hakkı verilir. Çalışanlar bu haklarını kontrollerde personel tanıtım kartlarını ibraz ederek ve biletlerini gişelerden permilerine dayalı olarak önceden almak sureti ile ücretsiz yolculuk edebilirler. TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından, TCDD ve bağlı diğer Genel Müdürlüklerin personelinin permi kullanarak yaptığı yolculuklara ait taşıma bedelleri anlaşmalarla belirlenen dönemlerde faturalandırılarak tahsil edilir. 

Cevap: Permi

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts