Devre

Bir elektrik akımı tarafından izlenen yol ya da elektrik iletebilecek biçimde birbirine bağlanmış bir dizi parçadan oluşan bütün. Her devrede elektrik enerjisini sağlayan bir kaynak (dinamo, pil vb.) bulunur. Elektrik devrelerinin boyutlarının ve karmaşıklığının sınırı yoktur. Devreler kendi aralarında seri, paralel ya da karışık bağlanabilirler. Akım geçmesine olanak vermeyen devrelere açık, akımın kesintisiz geçtiği devrelere ise kapalı devre adı verilir. Bir elektrik devresi şemasında direnç, kondansatör, sigorta, üreteç gibi parçalar özel simgeleriyle, aralarındaki bağlantıyı sağlayan iletkenler de çizgiyle gösterilir. 

Cevap: Çevrim

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts