Herhangi bir metre uzunluğunda olan

Metraj, bir inşaatı meydana getiren yapı elemanlarının yapılması için kullanılacak malzeme ve yapılacak işlerin miktarlarının tespit edilmesi amacıyla; her bir yapı elemanının ayrı ayrı ölçülmesi, bu ölçümlerin bir cetvele aktarılarak tüm yapıdaki iş kalemleri miktarlarının detaylı olarak hesaplanması işlemidir. Metraj; proje üzerinden de yapılabilir, mevcut bir yapıda yerinde ölçüm yapılarak da yapılabilir.  

Cevap: Metraj

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts