Yazgıcı, kaderci

Fatalizm ya da kadercilik, felsefede, bütün olan bitenleri kaderin önceden tespit ettiğine, bunların değişmeyeceğine inanan bir görüştür. Her şeyin alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşüne, fatalizm denilmektedir. Fatalizm; cebriye, kadercilik, yazgıcılık veya sabitkadercilik adlarıyla da bilinmekte olup her şeyin önceden doğaüstü bir güç tarafından belirlenmiş olduğunu ve kimsenin bu belirlenmiş yazgıyı değiştiremeyeceğini ileri süren görüştür. İnsan istesin istemesin, olaylar kendi iradesinden başka bir iradenin yönlendirdiği yönde gelişir ve insan iradesiyle ne kadar çaba harcarsa harcasın, sonuç daima üstündeki o iradeye göre gerçekleşir.

Cevap: Fatalist

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts