Görüngücülük

Fenomen, olay, görünüş, gerek cisimle, gerekse ruhla ilgili haller olarak bilince görünen şey, gözlenebilen, algılanan, var olan şeye karşılık görünen şey anlamına gelir. Fenomenizm de, insanların ancak görünüşü ve olayları bilebileceklerini, ama gerçeği ya da eşyayı bilemeyeceklerini ileri süren, eşyanın var olduğunu inkar etmeyerek kabul eden felsefe öğretisi demektir.

Cevap: Fenomenizm

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts