Göz hastalıkları bilimi

Oftalmoloji göz yapısını ve göz hastalıklarını inceleyen tıp bilim dalıdır ve Yunanca “opthalmos”tan türemiştir. Ayrıca sadece insan gözünü değil hayvanlarında göz yapısını incelemektedir çünkü sonuç olarak iki göz türü birbirine benzemektedir. Oftalmoloji, gözle ilgili tıbbi durumların incelenmesidir. Göz doktorları bu organın tıbbi ve cerrahi tedavisinde uzmanlaşmış doktorlardır. Genel muayenehane doktoru katarakt, göz enfeksiyonu, optik sinir problemleri veya diğer göz hastalıkları belirtileri gösterirse kişiyi göz doktoruna yönlendirir. Oftalmolog katarakt, göz enfeksiyonları ve optik sinir problemlerini incelerken göz doktoru ise, gözle ilgili durumların teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış tıp doktorudur. Kişi göz doktoru olmak ve kariyerinde ilerlemek istiyorsa bazı adımları atması gerekmektedir.  

Cevap: Oftalmoloji

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts