İnancılık, fideizm

Fideizm ya da inancılık, bilginin yerine inan’ı koyan öğretilerin genel adıdır. İnan, asla tanıtlanamayacak olanın kabul edilmesidir. Fideizm, inancın akıldan bağımsız olduğunu ya da akıl ve inancın birbirlerine düşman olduğunu ve inancın belirli gerçeklere ulaşmada üstün olduğunu savunan bir epistemolojik teoridir. Fideizm, Tanrı’ya inanç yoluyla bağlanan ve deney alanının dışında kalan bütün metafizik öğretileri kapsamaktadır. Orta Çağ aydınları bu metafizik zorunluluk yüzünden, usla inanın alanlarını ayırmak ve çifte gerçek öğretisini ileri sürmek zorunda kalmışlardır. Çifte gerçek öğretisine göre inanın alanı başka ve usun alanı başkadır. İnsancılık usçuluğa karşı kullanılmış bir deyimdir. 

Cevap: İmaniye

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts