Karşısındakini yanıltmayı amaçlayan tavır

Karşısındakini yanıltmak, yıldırmak, başka türlü davrandırmak için söylenen gerçek dışı söz ya da takınılan aldatıcı, yanıltıcı tavır.karşısındakini yanıltmak ya da korkutmak, bir şeyden caydırmak için gerçek olmayan söz söylemek, aldatıcı bir tavır takınmak, zayıfken, güçsüzken güçlüymüş gibi görünerek gerçek durumunu gizlemek.

Cevap: Blöf

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts