Mensucat

Dokuma kumaş, iki grup ipliğin (çözgü ve atkı), dokuma örgüsü adı verilen belirli bir sistemle birbirlerine dik açıyla; birbirinin altından ve üstünden geçirilerek, bağlanması ile oluşturulur. Dokuma, belli kurallara göre iki iplik sisteminin dik açı yaparak çaprazlamasından oluşan bir tekstil işlemidir. Meydana gelen iplik çaprazlamasına bağlama veya örgü (doku) adı verilir. Dokumayı oluşturan uzunlamasına ipliklere çözgü, yatay ipliklere da atkı denir. Dokumada çözgü iplikleri birbirine paralel olarak belli bir sayıda ve yan yana bulunurlar. Bu iki iplik grubundan çözgüler aktif iplik sistemi, atkılar ise pasif iplik sistemi olarak adlandırılabilir. Dokuma işleminde kumaşın örgü şekli; aktif ipliklerin, yani çözgülerin hareket ettirilmesine bağlıdır. Buradan hareketle; sadece aktif ipliklerin yönetilmesi ile farklı örgü tipleri elde edilebilir. Dokuma makinelerinde ise aktif ipliklerin yönetilmesi için de ağızlık açma sistmeleri: kam (eksantrik veya yürek), armür veya jakar kullanılmaktadır. 

Cevap: Dokuma

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts