Akciğer zarı

Plevra, göğüs boşluğunu içten kaplayan ve akciğerleri çevreleyen, iki katlı, ince bir zar tabakasıdır. Normal şartlarda plevranın bu iki katmanı arasında akciğerin solunum esnasında kolayca hareket edebilmesini sağlayan, yaklaşık 20 mL civarında kaygan bir sıvı bulunmaktadır.  Kimi hastalıklar neticesinde sıvının üretiminde bir artış veya emiliminde bir azalma meydana gelmesi nedeniyle plevranın iki zarı arasındaki sıvı miktarının artmasına plevral efüzyon veya plörezi adı verilir. 

Cevap: Plevra

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts