Aklama belgesi

İşçi ile işveren arasında iş akdinin sona ermesinden sonraki aşamalarda bazı sıkıntılar yaşanabilmesi muhtemel sonuçlar arasındadır. Bu sıkıntılardan en önemlisi maddi alacaklar ile ilgili olanıdır. İşçi ya da işveren maddi veya manevi hakları ile ilgili olarak hak talebinde bulunabilir ve bu hak taleplerinde dava açma hakkı bulunmaktadır. İbraname bu gibi durumlar için yasalar tarafından teşkilatlandırılmış olan bir belgedir. Bu belge aynı zamanda aklama belgesi anlamına da gelir. İşçi ya da işveren karşı tarafa karşı hiç bir borcu ya da hak talebi olmadığına dair olan ibraname belgesini imzalamak koşulu ile tüm haklarını aldığını beyan etmiş olur. Bu belge resmi bir belgedir ve bu belge kişi tarafından imzalandığı taktirde karşı taraftan tüm haklarını aldığı anlamına gelmektedir. İşçinin alacaklarını ödeyen iş yeri sahibi için ibraname; İşvereni garanti altına alan bir belgedir. Bu belgeyi imzalayan kişi karşı tarafa karşı hiç bir şekilde dava açamaz ve yasal yollara başvuramaz. Çünkü ibranameyi imzaladığı taktirde “bu iş ile ilgili hiç bir hak ve alacağım kalmadı” anlamındaki resmi evrakı imzalamış olmaktadır. 

Cevap: İbraname

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts