Bezemeci

Osmanlı toplumunda kitaplara boyalı resim yapan; ipek, ibrişim, renkli tire ve yünle elişi işleyen ve binalarda yağlı boya ya da sulu boya işleri yapan sanatkâr. Kitaplara minekari resimler yapmak eski Yunanlılar ve Romalılarca bilinmekteyse de en yaygın olduğu devir Orta Çağ’dır. Nakkaşlık, Doğu’da İranlılar tarafından ilerletilmiş ve usta Acem sanatkarları tarafından pek çok nakışlı kitap meydana getirilmiştir. İran nakkaşlarından Şahkulu Nakkaş, Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul’a gelerek Sarayı Amire’de bir nakkaşhane (nakışhane) vücuda getirmiştir. Resim yapan nakkaşlar 17. yüzyılda İstanbul’da dört dükkânda 40 nakkaşla bir lonca şeklinde toplanmışlardır. Bu loncanın adı “Esnafı, Nakkaşanı Musavveran” idi. Nakkaş Osman, Nakkaş Veli Can, Nakkaş Hasan, Nakkaş Reis Haydar, Ahmet Nakşi, ünlü nakış ustalarıdır. 

Cevap: Nakkaş

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts