Diyalektik

Herhangi bir görüş ya da gerçeklik ve tez karşısında doğruları ele alarak, mantıksal bir yöntem üzerinden sonuca varmak şeklinde ifade edilebilir. Ele alınan konuların hatalı kısımlarının mantıksal açıdan akıl yürütme yoluyla doğru ya çevirmek şeklinde ifade edilmektedir. Fransızca kökenli bir kelime olarak öne çıkan diyalektik, aynı şekilde Türkçede oldukça fazla değerlendirilmektedir. Özellikle belli başlı bazı kitaplarda ve yazılı kaynaklarda karşılaşılan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Bir kelime anlamını ötesinde felsefi bir yapısı olduğu söylenebilir. 

Cevap: Eytişim

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts