Eski şairler şiirlerinde övdükleri kişilerden aldıkları bahşiş

Caize, divan edebiyatı döneminde, şairlerin devlet ileri gelenlerin sundukları şiirler, genellikle kasideler için aldıkları para ya da armağan. 

Cevap: Caize

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts