İnorganik

İnorganik, organik olmayan anlamına gelir. Biyolojide su, mineral, asit, baz, tuzlar gibi canlıların yapısında bulunan ancak canlı olmayan veya bir canlı tarafından üretilmemiş bileşiklerdir. Doğadan hazır olarak alınırlar. Su hariç inorganik maddelerin üretimi mümkündür. İnorganik bileşikler, sıklıkla karbon taşımayan moleküller. Bunlara örnek olarak da, anyonlar veya katyonlar olarak sınıflandırılan çeşitli iyonik bileşikler ile kovalent bileşikleri verebiliriz. Fotosentez yapabilen canlılar (algler, bitkiler ve siyanobakteri) inorganik maddeleri sentezleyerek organik maddeler oluştururlar. İnorganik bileşikler canlı yapısına katılır ve metabolik reaksiyonlarda düzenleyici görevi görür. 

Cevap: Anorganik

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts