Göl bilimi

Limnoloji, doğal ve yapay göller ile göletlerin fiziksel ve kimyasal niteliklerini, ekolojisini, çevreyle etkileşimlerini, içlerindeki su ve enerji akımlarını ele alır. Limnoloji, iç su ekosistemlerinin incelenmesidir. Limnoloji çalışması, biyolojik, kimyasal, fiziksel ve jeolojik özelliklerin ve iç suların (tatlı ve tuzlu, doğal veya insan yapımı) işlevlerini içermektedir. Buna göller, rezervuarlar, göletler, nehirler, su kaynakları, akarsular, sulak alanlar ve yeraltı suları dahildir. Son zamanlarda, küresel iç suları Dünya Sisteminin bir parçası olarak anlama ihtiyacı, küresel limnoloji adı verilen bir alt disiplin yaratmıştır.  Cevap: Limnoloji Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Görüntü, hayalet

Elektromanyetik ışınımın herhangi özgül dağılımı, spektrum. Bir prizmadan beyaz ışığın kırılarak renklerine ayrılması tayfa bir örnektir. Tayf, esas olarak spektrometre (tayfölçer) adlı aygıtla elde edilir. Tayf, doğrudan doğruya ışınıma bağlıdır ve ışınımdaki dalga boylarını ve bunların şiddetlerini ortaya koyar. Tayf aynı zamanda ışınımı yayan ya da soğuran maddeye de bağlıdır. Buna göre de “emisyon tayfı” ve “absorbsiyon (soğurma) tayfı” olarak anılır. Sürekli bir ışınım yayımı ya da soğurulması durumunda “kesiksiz tayf”tan söz edilir. Buna kara cismin yaydığı ışık ve kızılötesi ışınımdan oluşan tayf bir örnektir. Gaz halindeki atomların tayfları genellikle…

Devamını oku

Gönderme belgesi

İrsaliye; genel itibari ile satıcı tarafından hazırlanan ve herhangi bir malın satış işlemenin tamamlanmasının ardından elde edilen bedelin tutarını gösteren bir belge olarak tanımlanmaktadır. İrsaliye yani söz konusu belgeler; mal ya da ürünün satışının tamamlanmasından sonra verilen belgelerdir. Fatura şeklinde düzenlenmiş olan belgelerin üzerinde çeşitli bilgilerin de bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu bilgilerin eksik olması durumunda, irsaliye belgesi geçersiz olacaktır. Faturanın geçersiz olmaması ve belge niteliğini muhafaza edebilmesi için bilgilerin eksiksiz olarak girilmiş olması gerekmektedir. Bundan dolayı da irsaliye belgesinin fatura niteliğinde sayılması için; o faturanın hangi satıcı tarafından hazırlandığı,…

Devamını oku

Eski Türk güreşlerinden biri

Özellikle Hatay yöresinde yaygın olan geleneksel bir güreş türü. Güreşçiler özel olarak abadan yapılmış keçe yelek ile kısa don giyerler; bele kuşak sararlar. Judoya benzer yanları olan aba güreşinde ağırlık farkı gözetilmez ve yenişme ayakta olur. Her yıl nisan ayında Altınözü’nde yapılan geleneksel aba güreşi şenlikleri sürdürülüyorsa da, köy düğünlerinde düzenlenen ödüllü aba güreşi son yıllarda önemini yitirmiştir.  Cevap: Aba-Oda Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Eski yunanlılarda müzisyenlerin konser verdiği yer

Odeon, eski Yunan’da içinde konser verilen, şiir okunan, müzik dinlenen basamaklı tiyatrodur. Küçük bir amfi tiyatro (antik tiyatro) biçiminde ve genellikle üstü örtülü mekanlardır. Efes’in iki meclisli bir yönetimi vardı. Bunlardan biri olan Danışma Meclisi toplantıları zamanında üzeri kapalı olan bu yapıda yapılmış ve konserler verilmiştir. 1.400 kişilik kapasiteye sahiptir. Bu nedenle yapı “Bouleterion” olarak da adlandırılır.  Cevap: Odeon Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Eski yapı veya kent kalıntısı

Kısaca eski yapı, şehir kalıntısı, harabe, virane olarak ifade edebileceğimiz, daha da detaylandırdığımızda günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, bu topluluklarlar hakkında fikir edinmemizi sağlayan, topografik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin ve benzer özelliklere sahip, tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal ve teknik olarak dikkate değer, kısmen inşa edilmiş, kısmen ya da tamamen inşa edilmesine karşın günümüze biçimine ve ait olduğu topluluğa dair fikir verebilecek ölçüde kalıntıları süregelmiş, insan emeği kültür varlıklarıyla tabiat varlıklarının birleştiği alanları nitelendirebiliriz.  Cevap: Ören Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Eski Yahudilerin adı

İbraniler, geçmişte, günümüzün Suriye ve Mısır’ından Kuveyt’e kadar olan topraklarda yaşamış kadim bir halk. İbrani asıllı halk olarak genellikle İsrailoğulları, Edomitler, Midianitler ve Yoktanitler anılır. Günümüzde sadece İsrail halkı İbranice konuşur. Yahudi kutsal kitabı Tanah veya Hristiyanlık’taki adıyla Eski Ahit’te sıkça bahsi geçen İbranilerin soyunun Yakup’tan geldiğine inanılır. Tanah’a göre Yakup’a Tanrı tarafından İsrail ismi verilmiştir. Kur’an’da da İsrail ismi Yakup yerine kullanılmıştır. Yusuf zamanında Mısır’a yerleşmişlerdir. MÖ 1300 yıllarında Mısır’dan çıktıktan sonra Yehuda ve İsrail krallıklarını kurmuşlardır. İbranîlerin dili İbranice, Hami-Sami Dil Ailesi’nin kollarından olan Sami dilleri’ne mensuptur. Kenan…

Devamını oku

Eski Mısır’ın en ünlü kentlerinden biri

Thebes veya Teb (Grekçe: Θῆβαι), Antik Mısır’ın şehirlerinden birisinin Yunanca ismidir. Yerel dildeki ismi Mısırca: Waset tir. Akdeniz’in yaklaşık olarak 800 km güneyinde Nil Nehri’nin doğusunda yer alır. Bu şehrin yerinde günümüzde Mısır’ın Luxor şehri bulunmaktadır. Nil’in batı tarafında ise Teb Nekropolü bulunmaktadır.  Cevap: Teb Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku