Eski Yahudilerin adı

İbraniler, geçmişte, günümüzün Suriye ve Mısır’ından Kuveyt’e kadar olan topraklarda yaşamış kadim bir halk. İbrani asıllı halk olarak genellikle İsrailoğulları, Edomitler, Midianitler ve Yoktanitler anılır. Günümüzde sadece İsrail halkı İbranice konuşur. Yahudi kutsal kitabı Tanah veya Hristiyanlık’taki adıyla Eski Ahit’te sıkça bahsi geçen İbranilerin soyunun Yakup’tan geldiğine inanılır. Tanah’a göre Yakup’a Tanrı tarafından İsrail ismi verilmiştir. Kur’an’da da İsrail ismi Yakup yerine kullanılmıştır. Yusuf zamanında Mısır’a yerleşmişlerdir. MÖ 1300 yıllarında Mısır’dan çıktıktan sonra Yehuda ve İsrail krallıklarını kurmuşlardır. İbranîlerin dili İbranice, Hami-Sami Dil Ailesi’nin kollarından olan Sami dilleri’ne mensuptur. Kenan bölgesindeki dilsel oluşuma da önemli ölçüde tesir ettiği varsayılır. İbrani bedeviler çadırlarda yaşamakta ve geçimlerini tarım ve hayvancılık ile sağlamaktaydılar. Dini yazıtları ve gelenekleri Museviliğin temelini oluşturur. 

Cevap: İbrani

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts