Gönderme belgesi

İrsaliye; genel itibari ile satıcı tarafından hazırlanan ve herhangi bir malın satış işlemenin tamamlanmasının ardından elde edilen bedelin tutarını gösteren bir belge olarak tanımlanmaktadır. İrsaliye yani söz konusu belgeler; mal ya da ürünün satışının tamamlanmasından sonra verilen belgelerdir. Fatura şeklinde düzenlenmiş olan belgelerin üzerinde çeşitli bilgilerin de bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu bilgilerin eksik olması durumunda, irsaliye belgesi geçersiz olacaktır. Faturanın geçersiz olmaması ve belge niteliğini muhafaza edebilmesi için bilgilerin eksiksiz olarak girilmiş olması gerekmektedir. Bundan dolayı da irsaliye belgesinin fatura niteliğinde sayılması için; o faturanın hangi satıcı tarafından hazırlandığı, ne kadarlık bir tutarı olduğu, alınan tutar karşılığında ne satıldığı, malın hangi tarihte satıldığı ve kaç adet satıldığı gibi oldukça açıklayıcı bilgilerin yer alması gerekmektedir. 

Cevap: İrsaliye

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts