Görüntü, hayalet

Elektromanyetik ışınımın herhangi özgül dağılımı, spektrum. Bir prizmadan beyaz ışığın kırılarak renklerine ayrılması tayfa bir örnektir. Tayf, esas olarak spektrometre (tayfölçer) adlı aygıtla elde edilir. Tayf, doğrudan doğruya ışınıma bağlıdır ve ışınımdaki dalga boylarını ve bunların şiddetlerini ortaya koyar. Tayf aynı zamanda ışınımı yayan ya da soğuran maddeye de bağlıdır. Buna göre de “emisyon tayfı” ve “absorbsiyon (soğurma) tayfı” olarak anılır. Sürekli bir ışınım yayımı ya da soğurulması durumunda “kesiksiz tayf”tan söz edilir. Buna kara cismin yaydığı ışık ve kızılötesi ışınımdan oluşan tayf bir örnektir. Gaz halindeki atomların tayfları genellikle ışınım yayımına bağlı olarak bir dizi keskin parlak çizgi ya da soğurmaya bağlı olarak kesiksiz bir fon üzerinde bir dizi karanlık çizgi biçimindedir. Bu tür tayflar, atomların belirli enerji düzeyleri arasında geçişler yapmasından kaynaklanır. Çizgili tayfların yanı sıra, moleküllerin ışınım yayımı ya da soğurmasına bağlı olarak birbirini düzenli aralıklarla izleyen bir dizi çizgiden oluşan kuşaklı tayflar da vardır. Tayflar, ilgili ışınımın bulunduğu bölgenin adıyla da örneğin x-ışını, morötesi, ışık, kızılötesi ve mikrodalga tayfı gibi adlarla da anılır. 

Cevap: Tayf

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts