Hristiyan ve Yahudilerde gelinin damada verdiği para

Drahoma, yahudilerde gelin tarafının damada götürdüğü mal veya para. Avrupa ülkeleriyle Türkiye’deki Rum ve Ermeni arasında, ailesinin kız evlada ayırdığı drahoma bir işletmeyi yönetmek, sürdürmek, ailesine bağlı olmadan yaşayabilmek amacıyla da verilir. Avusturya Medeni Kanununda drahoma zorunlu kılınmış; İsviçre ve Alman Medeni Kanunlarında kabul edilmemiştir. Ailenin kızlarına verdikleri drahoma genellikle damada geçer. Türkiye’deki geçerli usul çeyizdir. 

Cevap: Drahoma

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts