Göçerlerin hayvanlarıyla birlikte yaylalardan inip konakladıkları yer

Kışlak, çevresine göre yüksek rakımlı yerlerde kış aylarının aşırı soğuklarından etkilenen göçebe yaşam tarzını benimseyen insanların gittikleri, daha sıcak olan görece alçak rakımlı bölgelerdir. Kışlaklar, genelde deniz, göl ve akarsu kıyılarıdır. Öte yandan kışlaklar, sadece insanlar için değil, aynı zamanda küçük ve büyük baş hayvanların kış aylarında daha iyi barınmaları için de önemlidir. Deniz ve göl kıyıları çevresine göre genelde düşük rakımlı bölgeler olduğundan iklimi, yaylaklara göre daha ılıman olan yerlerdir.  Cevap: Kışlak Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Göden bağırsağı

Rektum, kolon yani kalın bağırsağı anüse bağlayan son kısımdır. Rektum kalın bağırsağın yaklaşık olarak son 12-15 cm’lik kısmıdır. Kolonun son bölümünde başlar anüse ulaşan kısa ve dar geçide ulaştığında biter. Rektum 3 tabakadan oluşur. Dışkının geçişini kolaylaştırmak için mukus salgılayan bezlerden oluşan mukoza bölümü rektumun iç yüzeyini kaplar. Muskularis propria denilen ve rektum duvarının orta tabakasını oluşturan katman büzüşmeyi sağlayan kaslardan oluşur. Rektumun son kısmı ise yağ tabakasıdır. Rektumu oluşturan bu üç bölümün dışında bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenf bezleri rektumu çevrelemektedir. Rektumun ana görevi vücuttan atılacak dışkıyı saklamaktır.…

Devamını oku

Esmer zararlı bir böcek

Hububatın önemli zararlısıdır. Toprak rengi, bazen tam siyah, bazen kırmızımsı, bazen kirli beyaz bazen de bu renklerin karışımı alacalı desenli renktedir. Baş üstten bakıldığında üçgen şeklinde vücut yassıca oval dir. Süne yılda bir nesil verir. Kışı dağlarda Meşe, Geven, Kirpi Otu gibi bitkilerin altında geçirir. İlkbaharda havalar ısınıp 15 °C ulaşınca tarlaya göç ederler. Tarla da beslenir, çiftleşir ve yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan yavru, yeni nesil ergin böcek olur ve tekrar dağlara çıkarlar. Buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf tır.Arpa, çavdar ve tritikale’de buğdaya göre daha az zarar oluşturmaktadır. İlkbaharda hububat…

Devamını oku

Eskiden berbere verilen ad

Berber, erkek saçı kesen; sakal ve bıyık tıraşı yapan meslek erbabı. Günümüzde pek çok berber saç boyama ve fön çekimi gibi işlemleri de gerçekleştirmektedir. Türkçeye Farsça berber kelimesinden geçmiştir. Kelimenin kökeni muhtemelen Latince barba (sakal) kelimesidir. Geçmişte berberler sadece saç-sakal kesimi değil; sünnet, hacamat, dişçilik, sülükçülük; kellik, uyuz ve bit tedavisi de yapıyorlardı. Bu durum halen Dünya’nın bazı gelişmekte olan bölgelerinde devam etmektedir. Berberliğin tarihi çok eskidir. Antik Mısır, Yunan ve Roma medeniyetlerinde berberlerin varlığına rastlanır. Umum berberlerinin yanı sıra geçmişte varlıklı kimselerin şahsî berberleri bulunurdu. Özellikle Antik Mısır’da misafirlerin…

Devamını oku

Eski Yunan mitolojisinde altın postu aramaya giden Argonotlardan birisi

İason (Yunanca Ιάσων), Yunan mitolojisinde altın postu arayan Argonotların önderidir. Yunanistan’da Yason (İason)’un başkanlığında kahramanlar bir araya gelirler ve Altın Post’u ele geçirmek için Kolhis’e gitmeye karar verirler. Argonotlar, “Argo” adlı bir gemi yaparlar ve Kolhida’ya doğru yola çıkarlar. Uzun ve çok zor bir yolculuktan sonra Aiet’in güçlü ve zengin krallığına varırlar. Kral, Yunan kahramanları saygıyla karşılar ve gelmelerinin nedenini öğrenir. Aiet, İason’un şartlarını yerine getirmesi halinde Altın Post’u Yunanlara vermeye karar verir. İason önce ateş püskürten öküzlere boyun eğdirecek, başlarına boyunduruk geçirecek ve büyük bir tarlayı sürecektir. Sonra İason’un…

Devamını oku

Eski İskandinavya masal ve destanlarına verilen ad

Saga, Orta Çağda Viking, Cermen ve İzlanda edebiyatında düz yazı anlatım türlerinden biridir. Geniş olarak ele alındığında “saga” terimi, her türlü düzyazı öykü veya tarihi anlatıyı (azizlerin yaşamları, diğer dillerden yapılmış çeviriler ya da başka din dışı hikayeler) kapsar. Daha dar anlamda ise yazarın, geçmişte yaşanan olayları, hayal gücüyle yeniden kurguladığı ve okuyucularına estetik bir şekilde aktardığı tarihsel öykülerdir. Çağımız araştırmacıları sagaları pek çok alt gruba ayırır. Bunlardan bazıları, İskandinav hükumdarlarının yaşamlarını ele alan “kral sagaları”, mitolojik ve efsanevî olaylardan bahseden sagalar ve “aile sagaları” adıyla da bilinen “İzlanda sagaları”…

Devamını oku

Eski Yunan mitolojisinde İstanbul boğazına Basforos adını veren rahibe

İo (Yunanca Ιώ), Yunan mitolojisinde nehir tanrısı İnakhos’un kızıdır. Baş tanrı Zeus İo’dan hoşlanır. Ancak İo Hera Tapınağı’nda bir rahibedir ve Zeus’u reddeder. Zeus bunun üzerine İo’ya uykusunda musallat olur. Bir kral olan İo’nun babası İnakhos, bir kahine danışır ve kahin “Ya kızın, ya da ülken” der. Bunun üzerine babası, İo’yu ülkesinden kovar. Zeus biçim değiştirerek, ülkesinden sürülmüş İo’ya yaklaşır. Hera bir şeylerden şüphelenerek Zeus’un yanına gelir. Bu durum üzerine Zeus, İo’yu gizlemek amacıyla beyaz bir ineğe dönüştürür ve bu hayvanla hiçbir ilişkide bulunmadığına dair Hera’ya yemin eder. Aldanmayan Hera,…

Devamını oku