Akdeniz’e dökülen bir çayımız

Alata Çayı Mersin ili Erdemli ilçesinde bir çaydır. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü adını bu çaydan almıştır. Çayın kaynağı Toros Dağlarında 1500 rakımlı Küçük sorgun yaylası dolaylarındadır. Bu bölgede Sorgun Çayı olarak bilinir. Çay 90 kilometre kadar güneye akarak, Erdemli kent dokusu içinde  36°36′13″K 34°19′10″D koordinatlarında Akdeniz’e dökülür. 1897 tarihli Adana Salnamesine göre bu çay Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mersin ve İçil (İçel) sancakları arasındaki sınırı belirtiyordu. Duyun’u Umumiye adına bölgede araştırmalar yapan Fransız Oryantalist Vital Cuniet’in 1892 tarihli haritasında da bu durum görülmektedir.(Sonradan Mersin ve İçil birleştirilmiştir.) 

Cevap: Alata

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts