Biçimsiz

Amorf anlamı; şekilsiz anlamında kullanılır. Bazen tıbbi alanda da kullanılan Amorf kelimesi kristal yapıya sahip olmayan tüm katı davranışlı maddeler için kullanılan bilimsel bir ifadedir. Çocukluğumuz sevimli anılarında kalan pamuk helva da esasen amorf yapılı bir maddedir. Zira katı gibi görünmesine karşın pamuk helva kristalize olmadığından dolayı amorf olarak nitelendirilir. Kadınların en sık kullandığı kozmetik ürünlerinden biri olan ruj da amorf yapılı maddelerdendir. Yani diğer bir ifadeyle esasen belirli bir şekli yoktur. Cam da tıpkı pamuk helva ve ruj gibi kristalize olmayan yapısı ve şekilsiz haliyle amorf katı olan bir sıvıdır. Bilindiği üzere sıvıların bir şekli bulunmaz ve içine kondukları kabın şeklini alırlar. 

Cevap: Amorf

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts