Eski Yunan mitolojisinde altın postu aramaya giden Argonotlardan birisi

İason (Yunanca Ιάσων), Yunan mitolojisinde altın postu arayan Argonotların önderidir. Yunanistan’da Yason (İason)’un başkanlığında kahramanlar bir araya gelirler ve Altın Post’u ele geçirmek için Kolhis’e gitmeye karar verirler. Argonotlar, “Argo” adlı bir gemi yaparlar ve Kolhida’ya doğru yola çıkarlar. Uzun ve çok zor bir yolculuktan sonra Aiet’in güçlü ve zengin krallığına varırlar. Kral, Yunan kahramanları saygıyla karşılar ve gelmelerinin nedenini öğrenir. Aiet, İason’un şartlarını yerine getirmesi halinde Altın Post’u Yunanlara vermeye karar verir. İason önce ateş püskürten öküzlere boyun eğdirecek, başlarına boyunduruk geçirecek ve büyük bir tarlayı sürecektir. Sonra İason’un bir ejderhayı öldürmesi ve onun dişlerini toprağa ekmesi gerekir. Bu dişlerden savaşçılar çıkmaktadır. İason’un bu savaşçılarla savaşması ve onları da yenmesi gerekir. Yunanlar ancak bundan sonra Altın Post’u alabileceklerdir. Bu şartları, Aiet’in dışında kimsenin yerine getirmesi mümkün değildir. Bundan dolayı kral İason’un öleceğinden emindir. Kralın kızı Medea’nın yardımı olmasa, Yunanların liderinin, Aiet’in şartlarını yerine getiremeyeceği açıktır. Kralın kızı, ilk görüşte İason’a âşık olmuş ve ona yardım etmeye karar vermiştir. Medea bir büyücüdür. Onun yardımıyla İason kralın şartlarını kolayca yerine getirir ve Aiet’den Altın Post’u ister. Kral, Yunanlara kimin yardım ettiğini hemen anlar ve Altın Post’u vermeyeceğini açıklar. Bunun üzerine İason, postu ele geçirmeye karar verir. Ne var ki Medea’nın yardımı olmadan bunun gerçekleştirmesi olanaksızdır. Kralın kızı, postu bekleyen korkunç ejderhayı uyutur ve

Yunanlar Altın Post’u ele geçirmeyi başarırlar. Hızla gemilerine binerler ve ülkeleri Yunanistan’a doğru yola çıkarlar. Medea da İason’la birlikte gider. Aiet, postun götürüldüğünü ve kızının kaçtığını öğrenir öğrenmez, hemen ordusunu toplar ve Yunanların peşine salar. Askerler İason’un ordusunu yakalar, ama bu orduya önderlik eden kişi, Medea’nın abisidir. Bu nedenle Medea İason’un onu kaçırdığını söyleyerek abisinin kollarına atılır. Abisi onu kabul eder, Medea İason’a olan aşkı nedeniyle ağabeyini bıçaklar ve denize atar. Ordusu gerekli töreni düzenlemek için Medea’nın abisini ararken İason ve Medea kaçar. Bu nedenle askerler Altın Post’u geri almayı başaramazlar. İason karaya varır varmaz, kralın kızıyla evlenmeye razı olur. İason postu bir ağaç dalına asar ve bu post topraklara bereket getirir. Medea, İason onu terk edince çılgına döner ve kendi çocuklarını öldürür. sonrasında da saraya gizlice girip İason’ın karısını zehirler. İason’un geldiği yer Ordu’daki Yason burnu denilen yerdir. Orada bugün bulunan Yason kilisesi, 1868`de yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılmış olup, özel bir mimariye sahiptir. Yason burnu, esasen çok eski bir yerleşim yeridir. MS 3. yüzyılda Hristiyanlar, Giresun`da İsa’nın doğumunu kutladıktan sonra buraya gelerek ‘Işıklar Bayramına’ katılırlarmış. 

Cevap: İason

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts