Telaffuz, sesletim

Telaffuz, kelime anlamı olarak söyleyiş demektir. Türkçe`nin de belli söyleyiş özellikleri vardır. Türkçe, okunduğu gibi yazılan ya da yazıldığı gibi okunan bir dil gibi gözükür. Ancak “gelmeyeceğim” örnek kelimesinden yola çıkarsak, bu kelimesinin günlük hayattaki kullanımı, söylenişi “gelmiyeciğim” sesine yakındır, yazıldığı gibi okunmadığını görmemiz mümkün olur. Türkçe kelimelerin okunuşu için söylenebilecek bir diğer nokta ise Türkçe`de vurgunun kelime sonunda bulunmasıdır. Genellikle sözcüğün son hecesinde vurgu yapılır. 

Cevap: Söylem

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts