Telli bir Yunan çalgısı

Buzuki, çağdaş Yunan müziğinin belli başlı çalgılarındandır. Buzukiye İrlanda folklöründe de rastlanılır. Yumurta biçimli gövdesi ve uzun sapıyla ud ailesinden gelen bir sazdır. Gövdesinin ön kısmı genelde sedef kakmalar ile süslenir. Mızrap veya pena ile çalınan buzukinin parlak ve metalik bir sesi vardır. 

Cevap: Buzuki

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts