Temettü

Bir işletmede ortakların, dönem içinde elde ettiği kardan pay alma hakkına temettü (kar payı) denilmektedir. Temettü, şirketlerin çıkarttığı hisse senetlerinin, ortaklara sağladığı haklardan birisidir. Bu hakka sahip olan ortaklar, dönem içerisinde elde edilen kardan kendi paylarını alırlar. Hangi ortağın kardan ne kadar pay alacağı ise ödenmiş sermaye içerisindeki hisse senedi miktarına göre belirlenmektedir. Bir şirketin yatırımcısına ödeyeceği kar payı, şirketlerin yıllık net dönem karlarına göre belirlenir. Bu kardan vergiler ve diğer giderler çıkarıldıktan sonra kalan kısmın, % 20’sinden az olmamak şartıyla yatırımcısına dağıtılması olayına “temettü dağıtımı” denilmektedir. Son Yapılan düzenleme ile sermayeye eklenen kar payları hariç, dağıtılmayan karlardan % 1 oranında gelir vergisi stopajı yapılmaya başlanacaktır. Bu karar şirketleri temettü dağıtmaya yada bedelsiz sermaye artırımına yönlendirmektedir. Temettü dağıtım kararı, yönetim kurulunun teklifi ile şirketin genel kurulunda alınmaktadır. Borsada işlem gören şirketlerin temettü dağıtım şartları yoktur ve bu tamamen şirketin politikası ile ilgilidir. 

Bir şirketin % 50 temettü ödeyeceğini ve elinizde de bu şirkete ait 100 hisse senedi olduğunu varsayalım. Hisse senetlerinin nominal değerle ölçüldüğünü bilmeniz gerekiyor ve bu değer borsada 1 TL olarak belirtilmektedir. 1 TL karşılığında 50 kuruş temettü alırsınız ve 100 adet hisseden de 50 TL temettü almış olursunuz. Bu şekilde hisselerin fiyat dalgalanmalarının yanı sıra temettüden de para kazanmış olursunuz. Bir hisse senedinin temettüden önceki gün kapanış fiyatı 10 liraysa, dağıtılacak temettü 1 liraysa; hisse senedi temettü dağıtımından sonra 9 TL (10 -1=9) olacaktır. Temettü ödemelerinde bireysel yatırımcıların ödediği %15 oranında gelir vergisi stopjı kaynaktan kesinti yapılarak hesaplara net nakit temettü aktarılmaktadır. 

Cevap: Kazanç

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts