Dilekçe

 Bir isteği, bir şikayeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek için resmi veya  özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı başvuru yazısıdır. Her Türk vatandaşının resmi kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasa teminatı altındadır. 

Cevap: İstida

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts