Diş eti iltihabı

Piyore adı Eski Yunanca’da irin an­lamına gelen pûon ve dökülme anlamı­na gelen reo sözcüklerinden türetilmiş­tir. Tek bir hastalığın değil, diş kökü­nün çevresini saran diş çevresi bağı (periodontium), sement, diş yuvası ke­miği ve diş eti gibi dokularda ortaya çı­kan birçok hastalığın ortak adıdır. Diş kökleri alt ve üst çenedeki yu­valarına diş çevresi bağı aracılığıyla sı­kıca bağlanmıştır. Daha ön­ce de belirtildiği gibi, bütün bu hasta­lıkları tanımlamak için özgün adlarının yanı sıra piyore adı da kullanılır. Hastalığın ortaya çıkmasını kolay­laştıracak genel hastalıklar araştırılma­lıdır. Piyore ihmal edilmeye gelmeyen bir hastalıktır. Çünkü bölgesel (dişlerin dökülmesi) ve genel (hastalık yapan basillerin kana karışarak nefrit, kalp zarı yangısı, apandisite yol açması) bir takım yan etkileri vardır. Diş eti iltihabı sadece gözle görülen diş etini değil, kemik dokuyu da etkiler. Kontrol altına alınmayan bir diş eti rahatsızlığı sonuçta çürüksüz dişlerin sallanmasına ve çekilmesine neden olacaktır. Diş eti rahatsızlıkları bazen fark edilemeden çok ilerlemiş olabilir. Bununla birlikte aşağıdaki belirtilerin bir ya da bir kaçının bir arada gözlenmesi diş eti rahatsızlığı olasılığını akla getirmektedir. 

Cevap: Piyore

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts