Divan edebiyatında gazelin veya kasidenin son beyiti

Makta divan şiirinde sözün ve şiirin bittiği beyit anlamındadır. Makta beyti o nedenle genellikle şiirin en son beytidir. Divan şairleri çok nadir olarak makta beytinden sonra da bir iki beyit yazmışlardır. Bir şiirin makta beyti olduğu hem şiirdeki en son beyit oluşundan hem de şairin adının veya mahlasının bu beyitte zikredilir olmasından anlaşılır. 

Cevap: Makta

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts