İpekli kumaş

Kemha kumaş eski bir dokuma kumaştır. Atlas ve Kutnu kumaş ayarlarında kadifeye yakın, havsız ipekli bir kumaştır. Altın ve gümüş tellerle nakışlı olarak dokunurdu, ağır kaftanlık kumaştır. Çözgüsü ve atkısı ipek, üzeri hafif tüylü bir tür dokuma kumaş. En güzel kıymetli eski Türk kemhaları, İstanbul ve Bursa’da dokunmuştur. Avrupadan gelenlerine “Frengi Kemha” denirdi. Bursa kemhası, Altunlu rengamiz kemha, kuşaklık kemha, benekli yest kemhası, kefiri kemha, alaca yest kemha, çatma yezid kemhası, küçük benek yezid kemhası, yekrenk kemha, peşüri kemha, dolabi kemha ve güvez Bursa kemhası gibi çeşitleri vardı. 

Cevap: Kemha

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts