İpekli peştemal

Futa, düz zemin üzerinde çubuklu olarak dokunan pamuklu veya ipekli bir kumaş çeşidi olduğu gibi  bu kumaşla  yapılmış hamam giysisinin peştemalin de adı olmaktadır.  Esasında peştemallerin ipekli olanlarına futa olmayanlarına peştamal denmesi daha da doğrudur. Son derece zengin ve gelişmiş bir hamam kültürüne sahip olan Osmanlılarda futa zenginlerin peştemali olarak karşımıza çıkar.  Futalar ipekten yapılmış olan hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokumalı çubuklu çizgili , hamamda belden aşağısını örtmek için kuşanılan bir hamam örtüsüdür. Karedeniz bölgesinde  kadınların çalışırken kullandıkları peştemallere dolay peştemela veya  futa  da denmiş fakat bu futalar ipekten yapılmadığı gibi tarlada, bahçede, evde, pazarda önlük olarak kullanılmıştır. Futaların  çubukları  inceli kalınlı olup, genellikle zemin renginin derece derece koyusundan yapılırdı. Futa aynı zamanda sözü edilen kumaştan yapılan bir cins peştemalin de adıdır. Türk giyim kuşam kültüründe daha çok peştamal olarak yer almıştır. 

Cevap: Futa

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts