İpotek

İpotek, alacağa karşı güvence sağlayan mal ya da ürün anlamına gelen bir iktisat terimidir. Genellikle bankalar tarafından verilen kredi ödemeleri için kredi çeken bireyin olası borç ödememe durumuna karşılık olarak mal, para ya da ürünü rehin bırakması istenir. Bu sayede banka alacaklarına karşı güvence sağlamış olur. Kredi ödemeleri sona erdiğinde ipotek durumu da ortadan kalkar. İpotek sistemi her ülkede aynı şartlarla belirlenmese de sistem hemen hemen aynı özellikleri gösterir. İpotek sistemi, borç veren kimse, borcu alan ve diğer olmak üzere üç aşamadan oluşur. İpotek, eşya hukuku kapsamında değerlendirilir ve MK. 881-897. maddelerle düzenlenir. Fakat bazı özel yasalar da farklı varlıkların rehin halini ipotek olarak değerlendirir ve buna ilişkin düzenlemeler içerir. Türk Ticaret Kanunu 875 ve sonrasındaki maddeler gemi ipoteği, Türk Sivil Havacılık Kanunu Madde 69 ise hava aracı ipoteği konularını düzenler. 

Cevap: Tutu

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts