Kredi

Belirli miktardaki satın alma gücünün, belirli bir süre için, faiz gibi bir bedel karşılığında, gerçek ya da tüzel kişilere verilmesini ifade eden kredi; bankalar tarafından küçük ve orta büyüklükteki ticari işletmelerden büyük holdinglere sunulur ve tüm firmalar çeşitli kredi ürünlerinden faydalanırlar. Kredi kullanımı konusunda karar vermeniz gereken en önemli noktalardan biri vade zamanıdır. İşletmenizin kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak için kısa vadeli kredilere; demirbaş alımı ve mülk gibi diğer duran varlık yatırımları için ise uzun vadeli kredilere yönelmenizi öneririz. Gelir katkısı uzunca bir sürede gerçekleşecek uzun vadeli yatırımların kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmesi durumunda şirket nakit akışına sıkışabileceği gibi öz kaynaklarını tüketme riski ile de karşı karşıya kalabilir. 

Cevap: İtibar

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts