Temdit etmek

Temdit, ticari faaliyetlerde bir borcun ifası veya bir işlemin yerine getirilebilmesi için önceden belirlenmiş olan sürenin (vadenin) yeni bir zaman dilimi eklenmek yoluyla uzatılması işlemi. 

Cevap: Uzatmak

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts