Temel ile zemin arasındaki yükseklik

İmar durumu veya vaziyet planına göre parselin köşe noktaları ile yapılacak binaların köşe noktalarının gösterildiği krokiye deniyor. Kot farkı, iki nokta arasındaki yükseklik farkı olarak tanımlanıyor. Parselin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları arasında (3.50) m. veya daha fazla kot farkı bulunduğu takdirde, binanın oturacağı alan kademelendirilmek ve her kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi (+-0.00) kabul edilmek suretiyle kot belirleniyor. Ancak her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok (1.75) m. olmak zorundadır. 

Cevap: Kot

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts