Tempo ve ritimde esnek davranma

Rubato, bir müzik cümlesinde temponun serbest bir anlayışla hızlandırılıp, yavaşlatılması anlamına gelir. Yani bir tür ritmik özgürlüktür.

Cevap: Rubato

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts