Yer biliminde, yeni çağ

Holosen, Kuvaterner devri içerisinde yer alan Pleistosen devresinin bitmesinden (11.000- 12.000 yıl önce) günümüze kadar sürmekte olan jeolojik devredir. Adı antik Yunancada “tamamen yenilenmiş” anlamına gelir. Dönem Genç Buzul çağının (Genç Dryas) bitmesiyle başlayan buzul durgun (interstadial) dönemine karşılık gelir. Adını Yunanca kelimeler olan ὅλος (Holos, “tamamen”) ve καινός (kainos, “yeni”) sözcüklerinden alır ve “tamamen yeni” anlamına gelir. Holosen, insan türünün mevcut yerleşik hayata ve yazılı tarihe doğru önemli bir geçiş yaptığı ve dünya çapında kültürel gelişimlerin görüldüğü bir çağ olduğu ve yaşadığımız zamanı tanımladığı için jeolojik devirler arasında önemli bir yer kapsar. Holosen ve önceki Pleistosen  birlikte Kuvaterner periyodunu oluşturur. Holosen, MIS 1 olarak bilinen mevcut sıcak dönem ile tanımlanmıştır. Bazıları tarafından Pleistosen Dönemi içinde Flandrian interglacial adı verilen bir buzullar arası dönem olarak kabul edilir. Holosen, tüm yazılı tarihi, teknolojik devrimleri, büyük medeniyetlerin gelişimi ve günümüzde kentsel yaşama genel olarak önemli geçiş de dahil olmak üzere dünya çapında insan türlerinin hızlı çoğalması, büyümesi ve etkilerine karşılık gelmektedir. Modern çağ dünya ve ekosistemleri üzerindeki insan etkisi,yaklaşık senkron litosferik kanıtlar veya daha yakın zamanda insan etkisinin hidrosferik ve atmosferik kanıtları da dahil olmak üzere, canlı türlerinin gelecekteki evrimi için küresel öneme sahip olabilir. Temmuz 2018’de, Uluslararası jeolojik Bilimler Birliği, Holosen dönemini Greenlandian (11,700 yıl önce 8,200 yıl önce), Northgrippian (8,200 yıl önce 4,200 yıl önce) ve Meghalayan (4,200 yıl önce) olmak üzere Uluslararası Stratigrafi Komisyonu tarafından önerildiği gibi üç ayrı alt bölüme ayırdı. Meghalayan’ın sınır stratotipi, Hindistan’daki Mawmluh mağarası’nda bir speleothemdir ve küresel yardımcı stratotip, Kanada’daki Logan Dağı’ndan bir buz çekirdeğidir.

Cevap: Holosen

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts