Eski Türklerde şehzade eğitimini veya bağımsız olarak eyaletin yönetimi ile görevli vezir

Büyük Selçuklu Devletinde Emirliklere emir olarak atanan sultan oğullarının (melik) eğitim ve öğretiminden sorumlu yaşlı ve tecrübeli öğretmen-devlet adamlarıdır. 

Cevap: Ata Bey

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts