İran’da bir kent

Rey veya Şehr-i Rey, İran’ın Tahran Eyaleti’nde şehir. Tahran kent sınırları içindedir ve Tahran şehrinin ilk kurulduğu yerdir. Rhages adıyla Part İmparatorluğu’nun başkenti olan Rey şehri, Selçuklu dönemine dek İran coğrafyasının en önemli tıp ve bilim merkezlerinden biridir. Nizam’ul Mülk’ün emirleriyle eğitim için yapılan yeniliklerin başladığı ve en önemli gelişmelerin yaşandığı kenttir. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu Tuğrul Bey, 8 Ramazan 455 (5 Eylül 1063) yılında burada ölmüş ve yine burada gömülmüştür. Rey şehri aynı zamanda Selçuklu İmparatorluğu’nun başkenti olmasıyla ünlüdür. 1194 yılında Harzemşahlar ile Irak Selçukluları arasında yapılan büyük savaş da burada gerçekleşmiştir. Savaştan sonra Harzemşahlar’ın idaresine geçen şehir, İran’da hüküm süren tüm devletler için önemli bir yerleşim merkezi olma vasfını korudu. İran İslam Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan şehir, günümüzde Tahran şehri ile kuşatılmıştır. 

Cevap: Rey

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts