Kasların istem dışı devinmesi

Tik, istem dışı ve ani olarak kendisini gösteren ve belli özellikleri ile tanımlanan, herhangi bir amca hizmet etmeyen kas kasılmalarıdır. Tik, motor ya da vokal kasların istemsiz kasılması sonucu ortaya çıkar ve tekrarlayıcı hareketlerdir. İstem dışı ve ani bir şekilde ortaya çıkan kas hareketi olan tik, çoğu zaman kişi farkında olmadan oluşur. Tiklerin diğer bir sebebi de taklittir. Bazen küçük yaşlarda çocuklar ana baba veya öğretmenlerin bazı hareketlerini taklit edebilirler. Sonra bu alışkanlık haline dönüşür. Tikler tamamlanmamış bir fiilin temsilcisi olabilirler. Bu tamamlanmamış fiili istenmeyen bir davranış olduğu için açıklayamaz. Fakat onu bilinçaltı dürtülerle dışlar. Örneğin; Kavgacı, saldırganlık ve kırıcılık göstermek isteyenlerin bu hareketi yapmadığı için devamlı olarak el ve kol hareketleri bunun temsilcisi olabilir. 

Cevap: Tik

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts