Tenasüp

Sözlükte birbiri ile uygunluk, orantılı olma ve birbirine yakışma gibi anlamlara gelmektedir. Anlamca birbiriyle ilgili sözcüklerin bir arada kullanılması sanatına tenasüp denir. Karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması tenasüp değildir. 

Cevap: Orantı

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts