Amirler

İslam devletlerinde, hükümdar adına bir bölgenin mülki idaresinden ve o bölge askeri gücünün komutasından sorumlu olan yüksek dereceli görevli. Osmanlı Devletinde bu ad sancak ve beylerbeylerine verilirdi.

Cevap: Ümera

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts