Billurlaşmış doğal kalsiyum karbonatı

Kalsit bir mineral adı olup karbonatlı kayaçları oluşturan bu mineralin kimyasal yapısı CaCO3’dır.  Çeşitli şekillerde kristal halde bulunan (rombaeder, skalenoeder şeklinde kristallenir)  camsı parlaklıkta, renksiz saydam yapıdadır.  Kolay öğütülür ve beyaz renkli bir toz elde edilir. Sertliği Moh’s skalasına göre 3, yoğunluğu ise 2,6-2.7 aralığındadır. Ülkemizde kalsit adı ile üretilen mineral, karbonatlı kayaçların (kireçtaşı, mermer, tebeşir) ana mineralidir. 

Cevap: Kalsit

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts