Dilde pelteklik, tutukluluk

Dil bozukluklarından biri olan ve artikülasyon bozukluğu sayılan pelteklik oldukça önemlidir. Çünkü aşağı yukarı çocukların yüzde sekseninde buna rastlanır. Pelteklik, çok çeşitli biçimde ve derecede görülür. Dilin bütün konuşma seslerinin tam olarak çıkarılmamasından ileri gelir. Peltek konuşan çocukların yaptığı yanlışlar çeşitlidir: sesin çıkarılmaması, değiştirilmesi, yerine başka sesin konması gibi. Bir sesi hiç çıkarmayan çocuk, örneğin “bir” yerine “bi” ya da “bahçe” yerine “baçe” der. Sesi değiştirdiği zaman ise yanlış çıkarır; bunun sonucu olarak çıkardığı ses dilin normal sesine benzemez, bozulmuş biçimi olur. Bir sesin yerine başka birisinin konması halinde de çocuğun «gel» yerine «del» deyip “g” yi “d”, “kuş” yerine “kus” deyip “ş” yi “s” yaptığı görülür. 

Cevap: Lüknet

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts