Hint dili bilgini

Hindoloji, bir bilim dalıdır. Hintçe dilin, edebiyat, tarih, din ve Hint toplumların manevi, maddi kültürünü sistematik şekilde toplar ve araştırır. Geçmiş ve günümüz Hintçesi ve Hint toplumları ana konusunu oluşturur. Klasik Hindoloji, en başından itibaren Sanskrit Filolojisi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalara 19. yy.ın ilk yarısında Hint-Avrupa dil ailesinden olan Pali dili ve Prakrit lehçeleri de eklenmiştir. Klasik Hindoloji çalışmalarında birçok çeviri yapılmış ve makale yazılmıştır. Bu çeviri ve makalelerin çoğu Karşılaştırmalı Dilbilim ve Din Bilimleri ya da arkeoloji gibi diğer bilimlere katkıda bulunmuştur. Bu çalışmalar sayesinde şimdiye kadar sadece İngilizce çevirisi olan birçok Sanskrit eseri Almancaya çevrilmiştir. Hindoloji, 1960’tan bu yana Hindistan’ın kuzeyinde konuşulan Hintçe ve Bengalce ile Hindistan’ın güneyinde konuşulan Tamil ve Kannada gibi modern Hint dilleriyle ilgilenmektedir. Örneğin; Helmuth von Glasenapp 1961 yılında “Hint Edebiyatı” adlı eserinde bu ve diğer dillerin edebiyatlarından bahsetmiştir. Günümüz Hindistan politikası ve ekonomisinin yanı sıra çok çeşitli edebiyat, dans ve müzik kültürüyle Hindoloji alanında yapılan çalışmalara yeni bir yön kazandırmıştır. Böylece klasik Hindoloji’ye paralel olarak Hindoloji alanında diğer araştırmaları ve yine Sanskritçe incelemeleri yapmaya devam eden modern Hindoloji oluşturulmuştur. Hindoloji alanındaki bu gelişmeler, şimdiye kadar sınırlı iş imkânları olan Hindologlar için ekstra iş olanakları sağlamıştır. Örneğin; Würzburg Üniversitesi öğrencilerine diplomatik alanlarda, Goethe Enstitüsü’nde, Hindistan’daki birçok şirkette çalışma olanakları ve bunlar için Hindistan’da yoğun Hintçe dil kursları, staj imkanları sunmuştur. 

Cevap: Hindolog

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts